Yük Asansörü; dikey tașımacılık ile maksimum sayıdaki eșya, mal veya yükün, en kısa zamanda katlar arasında ulașımını sağlamak amacıyla imal edilmektedir.

Yük Asansörünün kabini; yükleme, boșaltma ve tașıma esnasında olușabilecek darbelere karșı dayanıklı olması için son derece sağlam bileșen- lerden olușmaktadır.

Yük Asansörü; kullanım amacına göre hacim ve kg hesaplamaları yapılarak, ortalama olarak 630 kg ile 22.000 kg tașıma kapasitesi olan asansör tipidir.

Yük Asansörü; imalatı yapılacak yerin yüksekliğine ve yük tașıma kapasitesine göre 0,25 m/sn ile 2 m/sn'ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Bina trafik hesapları dahilinde ve bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre yük asansör üretimleri bulunmaktadır.