Günümüzde plansız kentleșme sonucunda yeterli otopark alanın bulunmayıșı, binaların daha etkili ve verimli kullanılmasını gerektirmiștir. Bunun sonucunda binaların bodrumları ve çatıları otopark haline dönüștürülmektedir. Buna istinaden binanın fiziki yapısına göre ihtiyaca uygun araç asansörü imal edilmektedir.

Araç Asansörleri, șehirlerin otoparkları, hastaneler, iș merkezleri, avmler gibi yoğun ve merkezi noktalarda araç tașıma amacıyla kullanılmaktadır. Tașıma kapasiteleri, ortalama olarak 2000 kg ile 10.000 kg arasında değișen asansör tipleridir.

Araç Asansörü; yüksekliğine ve yük tașıma kapasitesine göre 0,63 m/sn ile 1,6 m/sn'ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Bina trafik hesapları dahilinde ve bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre araç asansör üretimleri bulunmaktadır.