Șahıs Asansörü dikey tașımacılık ile maksimum sayıdaki insan yükünü, en kısa zamanda katlar arasında ulașımını sağlamak amacıyla imal edilmektedir.

Oteller, hastaneler, avm ve iș merkezlerinde insan ve yük tașımayla kullanılan çok amaçlı özelliklere sahiptir. İmalatı gerçekleștirilen șahıs asansörleri, kullanım amaçlarına ve yük tașıma kapasitelerine göre konut dıșı mekanlar için de, 320 kg’dan bașlayarak 1600 kg’a varan çeșitleri bulunmaktadır.

Șahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine, yük tașıma kapasitesine göre değișken bir șekilde 0,63 m/sn ile 2,5 m/sn'ye kadar bulabilmektedir. Șahıs asansör üretimleri, bina trafik hesapları ve bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre yapılabilmektedir.