Makine Dairesiz Asansörler, özellikle yolcu terminalleri, çok katlı mağazalar , alıșveriș merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kurulușları için uygun bir çözüm olușturmaktadır. Makine dairesine gerek duyulmadığından; gelir getiren bina alanını arttırmakta ve ayrıca sistemin enerji etkinliği, ișletme maliyetini düșürerek ek bir değer kazandırmaktadır. Ayrıca tasarımcılar ve mimarlar da hem makine dairesinin olmaması hem de esnek dekorasyon olanakları sayesinde ișlerinin kolaylașmasından hayli memnundurlar .

Makine Dairesiz Asansörlerde, geleneksel motorlara göre % 40 ́a varan enerji tasarrufunun yanı sıra, dișli kutusunun olmaması nedeniyle de yıpranma son derece az olmaktadır. Sistemin yağsız olması çevre kirliliği ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Makine Dairesiz Asansör, otoparklarda, hastanelerde, iș merkezlerinde ve Avm gibi șehrin en kalabalık noktalarında araç ve yük tașıma amacı ile kullanılan ortalama olarak 320 kg ile 10.000 kg arasında değișebilen tașıma kapasitesine sahip bir asansör tipidir.

Makine Dairesiz Asansör, tașınacak yükün yüksekliğine, yük tașıma kapasitesine göre değișken bir șekilde 0,63 m/sn ile 2,5 m/sn' ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Ayrıca farklı kapasite ve hızlara göre araç asansör üretimleri bulunmaktadır.