Sınıf-1 Asansörleri: Özellikle insan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir.

Sınıf-2 Asansörleri: Esas olarak insan taşımak için tasarlanan ancak gerektiğinde yükde taşınabilen asansörlerdir.

Sınıf-3 Asansörleri: Esas olarak sağlık tesislerinde kullanılmak üzere tasarımlanmış asansörlerdir.

Sınıf-4 Asansörleri: Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir.

Sınıf-5 Asansörleri: Boyutları ve şekli itibarıyla insanların giremeyeceği bir kabini olan küçük yüklerin taşınması için tasarlanmış asansörlerdir.

Sınıf-6 Asansörleri: Yüksek katlı trafikli binalar için tasarlanmış 2.5 m/sn ve üstü hızlarda hareket eden asansörlerdir.

 

 

1.Bölüm:Asansör Kullanma Talimatı

 

1-12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaade etmeyin.

2-Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın.

3-Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin

4-Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayın.

5-Kapıları mutat şeklin dışında açmaya veya kapamaya zorlamayın.

6-Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olana kapı tarafında durmayın.Duvara kendinizin veya eşyaların temas etmemesi için tedbir alın.

7-Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

8-Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.

9-Kapı camını kırarak içinden çıkmaya çalışmayın.

10-(Varsa) kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtarma işlemi yapıldığında açılabilir.

11-Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun.

12-Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.

13-Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın talimatlarına uyun.

14-Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahalelerine müsaade etmeyin.

15-Unutmayın!!!Asansörde meydana gelen kazaların çoğunluğu yanlış KULLANMA-KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir.

 

 

2.Bölüm:Asansör Kullanırken Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

 

ÖNEMLİ

Aşağıdaki Hususlar Asansör kullnıcıların can ve mal güvenliği için uyulması gereken kuralları içermektedir.

Can ve Mal güvenliğiniz için bu hususlara ve yetkili kişilerin ikazlarına uyunuz.

 

ASANSÖRÜ ÇAĞIRIRKEN

1- Tek çağırma butonlu asansörlerde Çağırma butonuna kısa bir süre basınız.Eğer meşgul lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın.

2- Çift çağırma butonlu asansörlerde yalnızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma butonuna kısa bir süre basınız.

3- Asansörü beklerken kapının hemen önünde beklemeyin. Kabinden çıkmak isteyenlerin kapı açıp size çarpmalarına sebep olursunuz.

4- Asansör beklediğiniz kata geldiğinde,asansör dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayınız,asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz yada varsa diğer asansörü kullanınız.

 

ASANSÖRE GİRERKEN VEYA ÇIKARKEN

 

1- Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.

2- Yarı otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı)asansörlerde kabine girerken dikkatli olun kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir.

3- Yarı otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya çalışmayın.

4- Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık olabilir. Bu yüzden takılıp düşebilirsiniz.

5- Çocuklarınız ile asansöre binerken, çocuklarınıza veya(varsa)oyuncaklarına dikkat edin.

6- Evcil hayvanlarınız (kedi, köpek v.s)ile asansöre binerken hayvanlara zincir,ip gibi aparatlara dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açmaması için kontrol altında tutunuz.

7- Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracığı ile oluyorsa kapıyı butona basarak açınız.Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.

8- Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

9- Asansöre binerken kabinin o katta veya ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye teşebbüs etmeyin.

10- Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarlarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır.

11- Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı,ancak herhangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ancak yetkili kişilerin(bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde)kontrolünde bulunmalıdır.

12- Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.

13- Makine dairesine kolayca görülebilecek bir yere kurtarma talimatı asılmalıdır.

14- Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.

15- Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.

16- Bir yangın anında kaçış için asansör yerine yangın merdivenleri kullanılmalıdır.

 

 

SEYİR HALİNDE

 

1- Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giyisi ve eşyalara dikkat ediniz.

2- Kabinde tutamak varsa tutunuz. Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına)dikkat ediniz ve izleyiniz. Asansörün durmasına karşın,otomatik kabin kapılı asansörlerle kapı açma butonu ile de kapı açılmıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilerle irtibata geçiniz.

3- Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

 

 

3.Bölüm: Yöneticiler için bilgi

YÖNETİCİLER İÇİN BİLGİ

TS EN 13015 standardına göre:

 

Asansör sahibi,(binada asansörün çalışmasından asansörün bakımının yapılmasından sorumlu kişi; yönetici vb) Bu kuralı karşılamak için asansör sahibi, standardın kurallarına uygun bir bakım kuruluşu ile çalışmalıdır.

 

Not: asansör sahibinin, bakım kuruluşunun yeni sıra yeterli ve tam bir sigorta kapsamı sağlayan sigorta şirketiyle çalışması tavsiye edilir.

 

1- Asansör sahibi, Hehangi bir ulusal düzenlemeyi ve ilgili olduğunda diğer kuralları ve bunların bakımla ilgili ifadelerini, dikkate almalıdır.

2- En geç asansör servise girdiğinde veya asansör ilk kez servise girmeden önce, uzun bir süre hiç kullanılmamış halde kaldığında, planlanmış bakımın bakım kuruluşu tarafından yapılması gereklidir.

3- Aynı asansör boşluğu /boşlukları ve /veya makine dairesini paylaşan pek çok tesis bulunması halinde, asansör sahibinin aynı bakım kuruluşuyla çalışması önemlidir.

4- İnsan / yük asansörü sahibinin,çift yönlü iletişim araçlarının etkin kılması ve asansör kullanılabilir olduğu sürece,kurtarma serviyle 24 saat bağlantı kurulabilirliği sağlaması gerekmektedir.

5- Asansör sahibi,tehlikeli durumlarda tesisi servis dışı bırakması gereklidir.

6- Tesis sahibi;

a) Tesiste fark edilen normal olmayan herhangi bir çalışmadan veya doğrudan tesis çevresinde normal olmayan herhangi bir değişiklikten hemen sonra.

b) Tehlikeli bir durum olması halinde,tesisi servis dışı bıraktıktan hemen sonra.

c) Yetki ve talimat verilmiş kişi / kişiler tarafından yapılan herhangi bir kurtarma girişiminden hemen sonra.

d) Tesis ve /veya çevresi veya tesis kullanımı ile herhangi bir değişiklikten önce.

 

Not: Asansör sahibi,bakım kuruluşuna vermek üzere,bakım talimatlarını,ilgili değişiklikleri yapan şirketten temin etmelidir.

e) Tesis üzerinde yetkili bir üçüncü tarafın yaptığı muayene veya bakım çalışmaları dışındaki herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeden önce.

f) Uzunca bir süre için tesis servis dışı bırakılmadan önce.

g) Uzunca bir süre çalıştırılmasından sonra, tesis yeniden servise konulmadan önce, bakım kuruluşunu haberdar etmesi gerekmektedir.

h) Asansör sahibi, bakım kuruluşunca yapılan risk değerlendirmesi sonucunu dikkate alması gereklidir.

 

4.Bölüm: Asansörlerde karşılaşılan kaza tipleri

 

ASANSÖRDE GÜVENLİK KURALLARI

ASANSÖRDE KARŞILANAN KAZA TİPLERİ

 

1- Asansörün frenlerinin devre dışı kalması,fren balatalarının aşınması,fren tahrik kasnağı irtibatının kesilmiş olması,tahrik gücünün yetersizliği,kumanda sistemi arızalarından kaynaklanan nedenlerden kontrolsüz aşağı yada yukarı yönde hareket etmesi ile kazalara neden olması.

2- Kabin katta yokken kat kapısının açılması sonucu oluşan kazalar.

3- Kapısız kabinlerde kabin hareket halinde iken kabin ve kuyu duvarı arasına sıkışmalar sonucu oluşan kazalar.

4- Ara katlarda kabin içindeki mahsur kalan kişilerin kurtarma yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir şekilde kabinden çıkmaya-çıkarılmaya çalışmaları sonucu oluşan kazalar.

5- Bir yangın ve deprem anında asansörde mahsur kalınması sonucu oluşan kazalar.

6- Otomatik kapılı asansörlerde kapının giriş-çıkış arasında kullanıcıları sıkıştırması ile oluşan kazalar.

7- Kabin içine konan yüklerin dengeli konumlandırılmamış olması ve seyir halinde bu yüklerin kayması sonucunda oluşabilecek kazalar.

 

YETKİLİ KİŞİLERİN MÜDAHALESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

 

1- Asansörün kat arasında arızalanması

2- Asansörün hareket etmemesi

3- Kapıların açılması veya kapanmasında sorun varsa

4- Arızalanan asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması

5- Asansör çalışırken anormal ses ve titreşim olduğunda 

6- Cam bulunan kapılarda camın kırılması durumunda

7- Kabin ile duvar arasında bir şahsın veya cismin sıkışması durumunda

8- Asansör kabinine, makine dairesine veya kuyusuna su girdiğinde