Bir binaya kurulması düşünülen asansör sistemi için; öncelikle o asansörün yasal mevzuatlarına uyulması şartı vardır. Bu mevzuatları bina sahibi, müteahhit veya mimarlar vs. kişiler bilmeyebilir. Bu mevzuatın içerik ve şartlarını, deneyimli ve bilgili asansör müşavirlik vasfına haiz firmalardan öğrenmek, uygun projelendirmeyi yaptırmak gerekmektedir. Böylece insan hayatı için birinci dereceden önem taşıyan sisteminizi usulüne uygun yaptırmış olursunuz.

Sektördeki uzun yılların verdiği tecrübemizle gelen birikimler doğrultusunda, yapıların mimari projelerinden başlayarak asansör ve yürüyen merdiven için talep edilecek avam projeleri ve teknik şartnameleri dâhil, bu sistemlerin tüm safhalarında yönetmelikler çerçevesinde tanımlanması ve kontrolü yapılarak daha emniyetli, tasarruflu, konforlu, estetik, yüksek verimlilikte çözümler şirketimiz uzman mühendisleri tarafından sunulmaktadır.

Projelendirme işleminden sonra bizimle çalışmayı seçerseniz daha kapsamlı bir projelendirme akabinde uzman teknisyen ve montörlerimiz tarafından tesisinizin ihtiyacı mümkün olabilecek en kısa sürede CE normlarına uygun bir şekilde ve garanti kapsamında tamamlanır ve teslim edilir.